SEJARAH PENUBUHAN

Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah ditubuhkan pada 01 Mac 2007 selaras dengan perkembangan dan pembangunan akademik yang pesat di UDM. Seramai 3 orang staf sokongan dan 4 orang staf Unit Teknologi Pendidikan daripada Sekolah Pengajian Pendidikan ( yang dibubarkan ) telah diserapkan ke pusat ini.

VISI

Menjadi pusat pembangunan pengajaran dan pembelajaran yang berupaya mengendalikan latihan dalam usaha meningkatkan keupayaan dan kemahiran modal insan.

MISI

Menyediakan kemudahan, aktiviti dan program sokongan bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, serta pembangunan profesional kakitangan akademik. Mengendalikan keperluan dan program bagi meningkatkan keterampilan pelajar dengan pelbagai kemahiran dan jati diri.

PERANAN

Pusat ini memainkan peranan yang penting dalam merancang, menyelaras dan melaksanakan pelbagai bentuk perkhidmatan dan program latihan dalam usaha meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf akademik dan juga bakal graduan UniSZA. Di antara tanggungjawab dan peranan pusat ini ialah:

  • Meningkatkan tahap kecekapan dan kompetensi staf akademik dalam pengajaran pembelajaran berkesan dan mutu perkhidmatan mereka.
  • Merancang, melaksana dan menilai program latihan staf akademik dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Menjalankan penilaian ke atas kursus atau program latihan yang dilaksanakan.
  • Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan asas untuk pengajaran dan pembelajaran serta penggambaran dan rakaman video.
  • Merancang, mengurus dan menyediakan program latihan untuk fasilitator ( TOT ).
  • Merangka dan menyediakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran dan ketrampilan pelajar.
  • Mengurus bililk-bilik kuliah, makmal bahasa dan peralatan pengajaran dan pembelajaran.

Pelawat

We have 10 guests and no members online

Pautan Pantas

 

unisza2
portal

ekelip

livereport

borangaduan

MOOC2

pta2

apms

 

 


Muat turun Aplikasi Mobile KeLIP

kelipgoogleplay

Hubungi Kami


Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan (COMAEI)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Kampus Gong Badak

21300 Kuala Nerus, Terengganu

Tel     : 09-668 7971/8309/8807

E-mail : aqel@unisza.edu.my